Retail Sales Admin

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Cập nhật tình hình doanh thu kênh hàng ngày báo cáo cho Trưởng phòng kinh doanh Kênh & BGĐ.
• Cập nhật bảng giá chương trình cho kênh vào phần Pos .
• Theo dõi bảng ca các cửa hàng cập nhật cho Trưởng kênh.
• Báo cáo phân tích hàng hóa bán ra kênh trong 1 tháng /quý/năm .
• Cập nhật các công việc hành chính cho trưởng kênh
• Báo cáo Công việc hàng ngày cho cấp quản lý trực tiếp .
• Đi cửa hàng thường xuyên để đánh giá tình hình hoạt động của các cửa hàng.
• Theo dõi chi phí cửa hàng và tiến hành thủ tục thanh toán .
• Theo dõi trực tiếp công việc Trưởng phòng giao cho các Giám sát, đôn đốc các Giám sát.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

QUYỀN LỢI

Thông tin liên lạc:

HR Dept

Phone (028) 6685 0725 

Email: Thao.Htp@AmericanFashion.com.vn

Ứng Tuyển