Assistant Brand Manager (ABM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Các công việc quản lí, điều phối theo kế hoạch MKT:

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

iBasic không chỉ đánh giá cao những cá nhân có năng lực chuyên môn mà còn tìm kiếm những bạn biết chia sẻ và đồng hành cùng iBasic trên con đường phát triển.

 

QUYỀN LỢI:

Thông tin liên lạc:

HR Dept

Phone (028) 6685 0725 

Email: Thao.Htp@AmericanFashion.com.vn

Ứng Tuyển