AMERICAN FASHION

American Fashion sở hữu nhiều thương hiệu thời trang và là công ty đầu tiên có mô hình kinh doanh khép kín từ thiết kế, thu mua nguyên vật liệu, sản xuất thành phẩm và phân phối (bao gồm đại lý và bán lẻ) trong các lĩnh vực: đồ nội y hằng ngày, đồ nội y thời trang cao cấp, đồ thời trang thể thao, đồ đi biển và phụ kiện cùng nhiều sản phẩm khác.

IslaVista

Thương hiệu đồ bơi và phụ kiện đi biển

iBasic

Thương hiệu đồ nội y hằng ngày

iBasic365

Thương hiệu nội y hàng ngày, đồ bơi, đồ tập

iBX

Thương hiệu thể thao thời trang

Zenna

Thương hiệu nội y thời trang cao cấp

Tin tức